SERVEIS

CIRURGIA ENDOVASCULAR

Tractament Endovascular de la Isquèmia Crònica de EE'S:

  • Angioplàstia IIíaca
  • Angioplàstia femoro-poplítia
  • Angioplàstia de T. distals
  • Stent ilíac
  • Stent fémoro-popliti

Tractament Endovascular d'aneurismes d'aorta // ilíacs:

  • Col·locació de Endopròtesi d'aorta Toràcica
  • Col·locació de Endopròtesi d'aorta abdominal
  • Col·locació de Endopròtesi ilíaques