Post - Retirada de Punts

RECOMANACIONS POST - RETIRADA DE PUNTS

Un cop intervingut i després de la retirada de punts als 7-10 dies, li aconsellem seguir les següents recomanacions:

  • Deixar d'injectar heparina.
  • Calmants: En principi pot deixar-los. En cas de persistir molèsties podrà mantenir algun / us dia / es més.
  • Stery´s Stripps: Pot dutxar-se amb ells, després de la dutxa, aconsellem assecar amb assecador (aire fred) ia partir del 5è dia se'ls podrà treure.
  • Els "paquets" i hematomes són normals entre 1-3 mesos generalment.
  • Trombocid Forte / Traumeel Gel / Auriderm XO: Aplicar cada 8 hores en els hematomes.
  • Mantenir mitjana elàstica 1 - 2 setmanes només durant el dia i en horari laboral.
  • Evitar exposició al sol i calor.
  • Incorporar-se a les seves activitats habituals.
  • Haurà d'acudir a consulta en 4-6 setmanes per a control.