Avís Legal


I.- Política de protecció de dades de l'Institut Vascular Drs. Fonts

A través del present avís, Institut Vascular Drs. Fonts SL (en endavant "Institut Vascular Drs. Fonts") informa els usuaris d'aquest lloc sobre la seva política de protecció de dades personals, amb la finalitat que decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Institut Vascular Drs. Fonts les dades personals que els puguin ser sol·licitats.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar les dades en tots els camps d'un específic formulari. Si no subministressin totes les dades considerades necessàries, que es destacaran indicant-amb un asterisc, Institut Vascular Drs. Fonts podrà no prestar-li un (us) determinat (s) servei (s) (en el cas d'un formulari per a un determinat servei).

L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Institut Vascular Drs. Fonts oa qualsevol tercer a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d'ara endavant LOPD, s'informa als usuaris de l'existència de fitxers automatitzats en els quals s'emmagatzemen les dades que es recullen en els diferents formularis d'aquest lloc.

Els fitxers automatitzats de dades són responsabilitat d'Institut Vascular Drs. Fonts, la direcció actual és C / València 248, 3-1 08007 Barcelona (Espanya) llevat que explícitament s'indiqui altre responsable per a un fitxer concret.

Mitjançant l'enviament d'aquesta informació, l'usuari autoritza expressament a Institut Vascular Drs. Fonts o al responsable del fitxer que específicament s'indiqui a tractar les seves dades personals, fins i tot aquells relatius a la salut, en la mesura que siguin necessaris per al compliment i manteniment de les relacions existents entre les parts així com, si és el cas, l'enviament, per qualsevol mitjà inclosos els electrònics, de publicitat o altres ofertes que puguin resultar del seu interès de l'entitat i tercers amb què estableixi vincles de col·laboració, autoritzant l'usuari a aquesta entitat responsable a tractar les seves dades per enviar-li la informació que més s'adapti a les seves necessitats específiques.

En cas que Institut Vascular Drs. Fonts es proposés cedir a tercers les dades personals dels usuaris que recull a través d'aquest lloc, ho comunicarà degudament als afectats especificant la identitat dels cessionaris i la finalitat amb què va a tractar les dades que se cedeixen.

Si l'usuari és menor d'edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis del lloc. Institut Vascular Drs. Fonts s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

Institut Vascular Drs. Fonts o aquella entitat que sigui en qualsevol moment al seu torn responsable del fitxer, es compromet a guardar la confidencialitat respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable a l'efecte. Així mateix, s'informa a l'usuari que, mitjançant escrit dirigit a l'entitat a l'adreça C / València 248, 3-1 08007 Barcelona (Espanya) a l'atenció del Departament de Relacions Professionals o per correu electrònic a l'adreça institutovascular @ drfuentes. és, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a aquest efecte.


II.- Política de Cookies

Institut Vascular Drs. Fonts comunica als usuaris, a través d'aquest avís, que utilitza cookies quan l'usuari navega per les diferents pantalles i pàgines del lloc.

Una galeta és un fitxer de text molt petit que un servidor web pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. La galeta identifica l'equip (PC) de forma única, i només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip. Normalment els llocs web utilitzen les cookies per obtenir informació estadística sobre les seves pàgines web.

Una cookie no és un arxiu executable ni pot propagar o contenir un virus, i no pot tenir una longitud superior a 4.000 caràcters.

Institut Vascular Drs. Fonts utilitza cookies amb l'exclusiva finalitat d'elaborar estadístiques d'utilització del seu lloc web. La informació que Institut Vascular Drs. Fonts emmagatzema en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un nombre que identifica el seu equip i que permetrà reconèixer en les seves pròximes visites al nostre lloc, no conté dades personals o informació econòmica o de salut.

Institut Vascular Drs. Fonts pot utilitzar les cookies per tal de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder oferir-los un millor servei i més personalitzat. Així mateix poden ser utilitzades per obtenir informació sobre la data i hora de l'última visita de l'usuari, mesurar alguns paràmetres de trànsit dins del propi site i estimar el nombre de visites realitzades, de manera que Institut Vascular Drs. Fonts pugui enfocar i ajustar els serveis i promocions de forma més efectiva.

L'usuari pot configurar el seu navegador per acceptar, o no, les cookies que rep o perquè el navegador li avisi quan un servidor vulgui guardar una galeta:

* Si utilitzeu Microsoft Internet Explorer, en l'opció de menú Eines> Opcions d'Internet> Privadesa> Configuració.
* Si utilitzeu Firefox, en l'opció de menú Eines> Opcions> Privadesa> Galetes.

Institut Vascular Drs. Fonts li agraeix que activi l'acceptació de cookies, això ens ajuda a obtenir dades més precises que ens permeten millorar el contingut i el disseny de la nostra pàgina web per adaptar-lo a les seves preferències.

En cas que Institut Vascular Drs. Fonts prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes pel que fa a la protecció de dades personals i la utilització de cookies, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència o contradicció.