Recomanacions Quirúrgiques

PRE - Intervenció

La intervenció es realitzarà en quiròfan, amb anestèsia local + sedació i en règim ambulatori. Ha de seguir les següents recomanacions prèvies a la intervenció.

Saber més...

POST - Intervenció

Després de la cirurgia de varius, li aconsellem seguir les següents recomanacions.

Saber més...

POST - Retirada de Punts

Un cop intervingut i després de la retirada de punts als 7-10 dies, li aconsellem seguir les següents recomanacions.

Saber més...